Reorganizasyon

 • Projenin Hedefi
  • Yaptığımız görüşmeye istinaden, ticari yaşamını sürdüren şirketinizin, öncelikle yönetim kadrosu çalışanları ve sonrasında tüm çalışanları için, bir yıllık yönetim danışmanlığı planı dahilinde,
   • Ekibinizin profesyonelleşmesi,
   • Yönetim becerilerini geliştirmesi,
   • Global ve lokal pazardaki güncel yönetim teknikleri hakkında bilgi edinmeleri ve bu bilgileri kullanarak hem bireysel, hem de yönetim ekibi olarak, rakiplere karşı daha da güçlenmeleri hedeflenmektedir.

Projenin Adımları

Aşama

 • Durum Tespiti Çalışması
  • Şirket yöneticilerinin katılımı ile şirket içinde yaşanan veya yaşanması muhtemel sorunlar, moderasyon yöntemi ile yazılı olarak kayıt altına alınır.
   • Toplam 2 gün sürer.
    • gün – Projeye metodik yaklaşım ve işleyiş anlatılır.
    • gün – Problem belirleme seansı ve farklı görüşler ortaya konulması
    • 1/2 gün – Raporlama

Aşama

 • Birinci aşamada belirlenen problemler analiz edilir. Yapılan bu analizde her problemin etki ettiği departmanlara göre sınıflandırması yapılır bu problemlerin çözümü için, birbirini tamamlayan, farklı görüşlerden oluşan «problem çözme takımları» oluşturulur.
 • Yapılan çalışmalarda, belirlenen problemlerden
  • % 40 ı çok kısa sürede – 6 ay
  • % 40 ı uzun sürede – 0-2 yıl
  • % 20 sinin ise kurucuların inisiyatiflerine göre

2 yıldan daha uzun sürede çözüldüğü veya çözümsüz

bırakıldığı belirlenmiştir.

Aşama

Vizyon – Misyon – Prensipler

 • Bu çalışmada en çok önem taşıyan konu; belirlenecek olan vizyon, misyon ve prensiplerin, organizasyonu kilitlemeden, geleceğe odaklanarak belirlenmesidir.
 • Çalışma yapılırken, ekipler halinde ilerlenir ve tüm yönetim takımının bu kavramları içselleştirmesi hedeflenir.
 • Şirketinizde ortak hedef yoksa, başarı geç gelecektir; bölünmeler olacaktır.

Aşama

 • Organizasyon Şeması
  • Bu çalışma 3 aşamalı ilerler :
   • mevcut Organizasyon Şeması
   • ideal Organizasyon Taslağı
   • İdeal Organizasyon Şeması
  • Önemli olan, organizasyon şemasındaki kutucuklar değil, o kutucukların işlevsel ve iletişimsel olduğudur. Eğer bölümler arası etkin iletişim sağlanırsa, şema anlam kazanır.

Aşama

 • Departmanların yapısı gereği, kısa vadeli ve uzun vadeli bakış açılarına sahip olmaları gerekir.
 • Bu çalışma yapılırken, mevcut departmanlar incelemeye alınır.
  • Ayrıştırma veya birleştirmeler yapılır.
  • Departmanların yapıları netleştirildikten sonra, departman çalışanlarına;
   • Yönetim Envanteri
   • İletişim Envanteri
   • Kişisel Farkındalık Envanteri
   • Baskın Beyin Envanteri v.b. çalışmalar yapılarak,   «doğru işe, doğru adam»    yaklaşımı ile proje ilerler.

Aşama

 • Projenin seyrine göre genellikle 1. aşama ile paralel ilerler. Yönetici kadrosuna verilecek eğitimler ;
  • Organizasyonel Yapılanma
  • Yönetim ve Yanlış Yönetim
  • Değişim Yönetimi
  • Etkin Yönetim Becerileri
  • Bireysel Farkındalık ve Karar Alma
  • Çatışma Yönetimi ve Müzakere Becerileri
  • Finansal Farkındalık eğitimleri, ilgili eğitmenlerce verilir.

Aşama

 • Performans Hedefleri ve Optimizasyonu
  • Bu aşamada, şirketin
   • Hedefleri,
   • Yıllara göre stratejileri,
   • Taktikleri,
   • Departmanların performansları, ölçümlemesi ve optimizasyonu çalışmaları yapılır. 

Aşama

 • Performans Hedefleri ve Optimizasyonu
  • Bu aşamada, şirketin
   • Hedefleri,
   • Yıllara göre stratejileri,
   • Taktikleri,
   • Departmanların performansları, ölçümlemesi ve optimizasyonu çalışmaları yapılır.

Aşama

 • Finansal Kontrol Sistemleri
  • Her departmanın bütçe hazırlaması ve hazırlanan bütçeye paralel hareket etmesi gerekir.
  • Organizasyon şemasındaki tüm departmanlar dahilinde bütçe ve planlama çalışmaları, finans uzmanları tarafından başlatılır.
  • Bu çalışmanın ilerlemesiyle beraber «Maliyet Düşürme ve Verimlilik Arttırma» çalışmaları finans bölümü ile başlar. Yapılacak olan finansal incelemenin ardından kritik noktalar yönetime rapor edilir ve aksiyon alınması sağlanır.

Aşama

 • Ödül ve Ceza Sistemleri
  • Bu aşamada, insan kaynaklarının etkin yönetimi için,
   • Kariyer Planlaması
   • Prim Sistemleri
   • Ödül ve Ceza Sistematiği v.b. çalışmalar, belirlenecek olan kriterlere göre seçilen çalışanlarınızla birlikte uygulanır.
   • Ayrıca, proje süresince bölümlerin ihtiyaçları olan pazarlama, satış, iletişim, problem çözme v.b. eğitimler de ödüllendirme sürecinde yer alır.

Proje Süresi

 • Proje; 12 ay sürer.
 • Danışmanlık Çalışmaları,
  • ilk 2 ay haftada 2 gün – (8 gün)
  • 3-4-5-6-7-8. aylarda haftada – 1 gün (24 gün)
  • 9-10-11-12. aylarda ise 2 haftada 1 gün (8 gün)
  • Sabah 10:00 – akşam 17:30 saatleri arasında ilerler.
 • Proje Eğitimleri;
  • Danışmanlık günlerinden bağımsız ilerler.
  • Projenin ilerleyişine ve çalışanların ihtiyaçlarına göre 16 günden az olmamak üzere; sabah 9:30 – Akşam 16:30 saatleri arasında verilir.

Proje Ekibi

 • Proje; Fırat ÇAPKIN liderliğinde ilerler.
  • Finans,
  • İnsan Kaynakları,
  • Süreç Haritaları,

Kişisel Gelişim Eğitimleri ve uzmanlık gerektirecek olan diğer konularda, D&F Management Institute kıdemli danışmanları tarafından hizmet verilir.

Amaç

 • Şirketinizin pazarlama kanallarını güçlendirerek, satışlarınızı arttırmak.
 • Ürün, fiyat, kalite, müşteri ve sürdürülebilirlik dengesini kurup veya güçlendirip marka olarak pazarda konumlanmak.
 • Ekibin eğitimlerini tamamlayarak müşterilerle olan etkileşimi güçlendirmek.
 • Kontrol ve takip edilebilir rekabet sürecini şirkete kazandırmak.

Durum Analizi

 • Şirketin pazarlama ve satış bölümleri olarak «Nerede?» olduğuna dair durum tespiti yapılır.
  • Satış rakamları
  • Ciro
  • Karlılık
  • Ekip
  • Pazarlama kanalları
  • Pazarlama parametreleri (ürün, fiyat, reklam…)
  • Dijital pazarlama ve müşteri etkileşimi gibi ana hatlar ince detaylarda uzmanlar tarafından incelenir, raporlanır ve aksiyon planı oluşturulur.

Rakip Analizi

 • Rakamlar ve ürün portföyü olarak şirketinizle rakip olarak tanımlanacak olan 3 şirket »Benchmarking» (kıyaslama) yöntemi ile incelenir.
 • Bu analizde elde edilen bulgularla S.W.O.T. tekniğine göre aksiyon planı hazırlanır. Planı uygulayacak ekip eğitilir ve çalışmalara başlanır.

Müşteri Analizi

 • Müşterilerin ve satışların analizleri yapılır.
  • Rakamlar esas alınarak yapılan bu analizlerden sonra;
   • Müşteri tipleri belirlenir.
   • Marka konumu üzerine pazarda çalışmalara başlanır.
   • Mağazadan satın alan müşteriler,
   • Internetten alış-veriş yapan müşteriler,
   • Dijital satış mecralarından (Trendyol, Hepsi Burada .v.b) alış-veriş yapan müşteriler incelenir.
   • Analiz sonuçlarına göre aksiyon planı oluşturulur.

Ürün ve Hizmet Analizi

 • Satılan ürünlerin
  • Fiyat,
  • Sergi,
  • Konum,
  • Kalite,
  • Marka değeri,
  • Instagram,
  • Youtube,
  • Facebook,
  • Linkedin,
  • Twitter,
  • Google,
  • SEO, SEM,
  • Web ve diğer kanallar…

Eğitimler

 • Bütünleşik Pazarlama
 • Dijital Pazarlama
 • Perakende Satış ve Hizmet
 • Problem Çözme ve Müşteri Odaklılık
 • Marka Yönetimi
 • Proaktif Satışçı
 • Kamerada Canlı Yayın Satışı
 • Ölçme, Değerlendirme ve Eylem